Bages treball, talent i tecnologia

Queda oberta la convocatòria dels 'Assessoraments en estratègies de servitització',

Dijous, 14 de Juliol de 2022
Queda oberta la convocatòria dels 'Assessoraments en estratègies de servitització',
Els 'Assessoraments en estratègies de servitització' és una de les actuacions de foment de l'Economia Circular que es proposen en el marc del projecte Bages.TTT.<

Queda oberta la convocatòria dels 'Assessoraments en estratègies de servitització'; aquest programa d’assessorament, en clau d’economia circular, s’adreça a empreses de la cadena de valor de l’automoció i la mobilitat sostenible. Amb la voluntat d’ajudar a definir un pla per fomentar el pas de producte a servei per a l’organització, fent especial èmfasi en la definició de serveis i models de negoci intel·ligents.

Què és la servitització?

La servitització és estratègia empresarial basada en oferir serveis vinculats a un producte, de manera que el valor del negoci pugui derivar a l'explotació d'aquests serveis i aconseguir així un ingrés addicional a la venda del producte en qüestió.

Quins beneficis té la servitització per a una empresa?

- La servitització és en gran manera d'expandir i crear noves oportunitats de negoci sobre la base dels productes que una empresa produeix.

- Constitueix una força diferenciadora i un avantatge competitiu davant d'altres companyies.

- Avantatge econòmic: augmentar serveis permet augmentar els marges.

- Permet oferir solucions integrals al client, no simplement un producte.

- Noves formes d'explotació sostingudes en el temps i recurrents. Fidelització del client.

- Financerament, el client no augmenta els seus actius i no s'endeuta, el que pot suposar un argument comercial.

- Control sobre la teva tecnologia, doncs el producte segueix sent del fabricant.

- La Societat, els consumidors i les polítiques públiques són cada cop més sostenibles i partint de l'economia circular aconseguim que els productes durin molt més en el temps.

Inscripcions en el següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3CdLv1Dcqu30hx-qhMOJp2T6Y0qnCATTbm4AhD5CEiq2aKg/viewform

Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona