Bages treball, talent i tecnologia

Línies d'actuació

Els objectius del Bages TTT es fixen a patir de quatre línies d'actuació:

- Línia 1: Anàlisi i diagnosi de la situació actual.
En aquesta primera línia s’inclouen les accions de treball més intern entre les administracions participants i agents del territori centrades en l’anàlisi socioeconòmic de la comarca i l’impacte global de la pandèmia al territori per cadascun dels seus municipis. Així com la coordinació de la prospecció empresarial amb èmfasis en el grau de digitalització i incorporació de tecnologies 4.0. 

- Línia 2: Aliances estratègiques.
La interrelació entre administració i agents és cabdal pel bon funcionament d’un projecte d’aquestes dimensions pel territori. L’objectiu d’aquesta línia és la consolidació d’estructures de treball i aliances de projectes anteriors com a espais de col·laboració. 

- Línia 3: Desenvolupament competencial de les persones.
El desenvolupament competencial de les persones és el pal de paller del programa. En el primer punt destacar els treballs d’orientació i seguiment de les persones participants adaptant les propostes formatives als seus perfils i seguidament de les actuacions de competències vinculades a la cadena de valor de l’automoció.

- Línia 4: Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial.
Aquesta última línia integra les actuacions de suport per millorar la competitivitat en diversos àmbits a les empreses del territori fent marcada incidència en el camp de la innovació. 

En aquest apartat podeu trobar el desplegable de les actuacions per línies de treball i el seu estat d'execució.

Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona