Bages treball, talent i tecnologia

Estudis. Cadena de valor

Les cadenes de valor són una eina d'anàlisis estratègic que serveixen per descriure i identificar la interacció de les empreses que en són motor d'un territori. Entenem com a cadena de valor un conjunt d'empreses i agents interconnectats entre si­ amb relacions de client i proveïdor, que serveixen a un mateix tipus de clients i que tenen reptes comuns de negoci. Així, en un territori les cadenes de valor seran aquelles que tenen una important massa crí­tica d'empreses amb potencial de creixement, diferenciades i amb capacitat d'arrossegament i lideratge. Aquesta manera d'aproximació al teixit empresarial permet ampliar l'impacte territorial dels projectes i afinar amb major precisió els tipus d'actuacions que es porten a terme i implicar al teixit empresarial en actuacions a impulsar que són més fàcils d'abordar de forma col·laborativa. En aquest apartat trobareu l'informes de les cadena de valor de l'automoció del Bages.
Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona