Bages treball, talent i tecnologia

Gestió i Transparència

El programa Bages TTT (Treball, Talent i Tecnologia) permet invertir 540.000 euros per reactivar la indústria de la comarca. Aquest projecte, és fruit de la cooperació i la col•laboració establerta entre municipis per esdevenir un major impacte territorial, especialment entre aquells amb menor població, que comparteixen necessitats i problemàtiques similars, per cercar solucions conjuntes davant de reptes comuns als quals no es podrien fer front si actuessin de forma aïllada.

A la vegada permetrà optimitzar els recursos públics i possibilitarà que les persones i les empreses puguin accedir a un major nombre de recursos i serveis. Així, es promou un treball de cooperació i de col•laboració entre els municipis del Bages, que comparteixen una mateixa cadena de valor de negoci i necessitats similars, i també té en compte les singularitats específiques dels municipis més petits de caràcter més rural. 

En aquesta apartar podeu trobar el conveni marc i el pressupost que articula el projecte.

Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona