Bages treball, talent i tecnologia

Línia 1: Anàlisi i diagnosi de la situació actual.

Actuacions

Coordinació de la prospecció comarcal del programa. Acció iniciada
Actualització del mapa 4.0. Acció pendent
FORMABages. Informe de les necessitats formatives i perfils de la cadena de valor. Acció pendent
Identificació de projectes pel desenvolupament del territori. Acció iniciada
Elaboració de la diagnosis socioeconòmica del Bages. Acció iniciada
Elaboració de la diagnosis socioeconòmica del entorn rural. Acció iniciada


Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona